Radebe Clan Names

Radebe clan names derive from the Xhosa people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Xhosa culture and heritage.

Radebe clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Xhosa ancestors, and which runs across multiple families.


radebe clan names
Footballer Lucas Radebe

Radebe Clan Praises

Radebe/Hadebe

Bhungane,

Bhungane kaNsele,


Zikode, Gob’izembe,

Makhulukhulu, Mehlomakhulu,

Umkhulu Bhungane,

NoNkulunkulu mkhulu, kodwa akangangoBhungane,

Ziyengane eziyeng’umuntu, zimyenga ngendaba,


Mthimkhulu,

Mashiya amahle, amade anjengawenyamazane,

Mafuz’afulele njengelifu lemvula,

S’goloza esimehlo abomvu esibheka umuntu kube sengathi siyamujamela,

Ndlubu zamil’ebubini, ngoba zesab’ukwehlela,

Ingab’emhlabeni zesabani?

Nina enindlebe zikhanya ilanga,

Nina enindlebe zinhle zombili,

Nina bosiba olude olungakhothami endlwaneni kodwa kwezinde luyakhothama,

Nina bomagawula imithi emincane emikhulu ivele iziwele,


Mahlubi amahle,

Nina maHlubi anzipho zimnyama ngokuqhwayana,

Mashwabadela owashwabadela inkomo kanye nezimpondo zayo,

Ngelengele!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top