Mhlongo Clan Names

Mhlongo clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Mhlongo clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.


mhlongo clan names
TV Personality Somizi Mhlongo

Izithakazelo Xakwa Mhlongo

Makhedama,

Soyengwase,

Nina bakaBhebhe kaMthendeka,


Nina bakaSoqubele onjengegundane,

Nina baseSiweni,

KwaMpuku yakwaMselemusi,

KwaNogwence webaya,

Dlomo weNdl’ende,


Sihlangu samavaka seswel’ababhemu,

Wen’owalala nomunw’endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb’ilanga,

Makhul’emini abafokazana bekhul’ebusuku,

Zingwazi zempi yakwaNdunu,

Njoman’eyaduk’iminyakanyaka,

Yatholakal’onyakeni wesine,

Yabuye yatholakala ngowesikhombisa,

Langeni,

Owavel’elangeni!

1 thought on “Mhlongo Clan Names”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top