Nyathi Clan Names

Nyathi clan names derive from the Ndebele people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Ndebele culture and heritage.

Nyathi clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Ndebele ancestors, and which runs across multiple families.


nyathi clan names
Soccer Player David Nyathi

Izithakazelo zakwa Nyathi

Nyathi,

Mgwaba,

Bhense,


Nyathi emnyama ingaba mhlophe ifuze ekhaya konina Mlaba,

Sontokazi,

Ciyane Ndela sindangonyezi sbindesimnya njengenyongo yaso Ngwane Jola,

Mtholi wena wewombe hlomo olumanangi lunza lunye lunye lungaba lubili lwakha umuntu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top