Cele Clan Names

Cele clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Cele clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.


cele clan names
Police Minister Bheki Cele

Izithakazelo Zakwa Cele

Ndosi,

Nombedu,

Khumbuza,


Nkomo kayivuswa,

Nkom’isengwa ilele,

Wayisenga imile iyakhahlela,

Squnga esihle esingahlalwa nyoni,

Siqunga esizalela amasakabula


Mkhokheleli owakhokhela isizwe ekugqilazweni,

Dubandlela,

Vico akagezanga,

Obuye nensil’emfuleni,

Ngob’ethembe ukugeza ngobisi,

Magaye,

Magaye ongangolwadle!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top