Ngiba Clan Names

Ngiba clan names derive from South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve South African culture and heritage.

Ngiba clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours their ancestors, and which runs across multiple families.


ngiba clan names
SA Celeb Mbali Ngiba

Ngiba Clan Praises

Ngiba,

Mabhodla,

Mlungwana,


Mbonambi,

Maphalala,

Mananga,

Mahlaba,

Mbuyazi,


Mshimshazi,

Dlomoshe omnyama owavela kwasoshangane kwabaleka abantu,

Madipha,

Zikhungwini,

Sidlayiya ngendwandwe,

Mahlafuna ahlanze njengomntwana,

Mabhodla maphimise,

Khwifa mancinde abanye,

Gqibigqaba kwezinde nezimfishane,

Mahlaba aluphendule,


Mboqoza uzogwaza inyamazane,

Mabuya nomuntu abuye nenkunzi,

Ndunakazi, Bayede,

Wena owadidizisa uZulu wathi bewungapha kanti ungapha,

Wezwaka ethi Ngiba sathe,

Ngiba sathe, Akuvumi,

Wena owabamba impi uhleka,

Wena ositha kasikho !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top