Mkhwanazi Clan Names

Mkhwanazi clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Mkhwanazi clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.

mkhwanazi clan names
Soccer Star Buhle Mkhwanazi

Izithakazelo Zakwa Mkhwanazi

Spheshu,

Madubandlela,

Somlomoti,Sodilakazi,

Nkwaliyenkosi,

Ndonga,Shamase,

Mwelase,

Sontuli,

Somkhele,Lele,

Khowa,Mayanda,

Dlebhu wabeSwazi,

wena owagula wamis’intamo,

Mashukumbeya, Mthendeleka,

Mtubatuba wena owawulobolela amadoda,

Wena owathenga istimela,

Ninemali nina Bakhwanazi,

Veyane,

Mpandeyamadoda,

Mpande ayiphikiswa oyiphikisayo uyazithwala,

Gwagwa liyagwagwa umbane wezulu,

Owaciba ngomkhonto eSikhwebesini kwapheph’inkosi yamaNtungwa,

Owasingath’ihwahwa kodwa wangaledlulisel’mlonyeni,

Mgidla, Lomafu,

Nkwenkwezi,

Sikhumba kaMthethwa kaMantewane,

Gagisa!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top