Ngcobo Clan Names

Ngcobo clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Ngcobo clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.


ngcobo clan names
Famous Soccer Player, Nkosingiphile Ngcobo

Izithakazelo Zakwa Ngcobo

Mapholoba!

Mbele!

Maguya!


Nyuswa kaDingila

KaNgcobo kaVumezitha

Ngcob’ omhlophe

Ozal’ uNgongoma

UNgongom’ azal’ ushangase


UMkeshana

Ngcob’ omhlophe

Ozal’ uGasela

UMfuz’ afulele

Nina basemaQadini

Enizal’ uDude noDabeka

KaSilwane kaNjila kaNgotoma

IQad’ uqobo

nina bakwaMgudwa

KaMshiwa kaNcume kaMgabhi


Mashiy’ amakhulu!

Mashiy’ amade!

Mashiy’ amahle!

Angathi azoshumayela

Nin’ enibiye ngenkomo

Abafokazana bebiya ngamahlahla

Nin’ entatanyiswa

Njengabafazi ningebona

Mpaka ziyaphikisana

Ith’ enye yim’ igoso


Neny’ ithi yiyo

Yemese kaNyuswa

Nina bakaMbethe weqhina

2 thoughts on “Ngcobo Clan Names”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top