Ncube Clan Names

Ncube clan names derive from the Ndebele people of Southern Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Ndebele culture and heritage.

Ncube clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Ndebele ancestors, and which runs across multiple families.


ncube clan names
Zimbabwean Businessman Welshman Ncube

Izithakazelo Zakwa Ncube

Mzilankatha,

Nhlansi,

Gabadeli,


Onkatha kayingen’ endlini,

yangena kubol’ izinkaba zabantwana,

Zibizendlela,

Zikhali zeMkhonto,

Mlotshwa,


Khambule,

Mpangazitha,

Nina bakwaNkomo zilal’ uwaca,

ezamadojeyana zilalamankengana,

Nina bakwa Mzila kawulandelwa,

ukuwulandela -ukuzibambezela,

Won’ ulandelwa izinkonjane,

Nin’ enalandel’ ilanga laze layoshona kunina,

Mpangazitha!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top