Mavuso Clan Names

Mavuso clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Mavuso clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.

mavuso clan names
Singer and Songwriter Langa Mavuso

Izithakazelo Zakwa Mavuso

Mavuso!

Ludonga, Mshengu, Shabalala!

Ncele, Magudulela!

Vuso kaNgwane!

Ncele lekhohlo lase Mzimkhulu.

Wena owadela ukubusa wakhetha ukuba ngumfokazana, ematsaktolo kaladlungwane,

iVuso eladla umuntu asesiswini kwathi lo ongaphandle wasinda ngokuzibalekela, Mthimkhulu!

Guliwe KaNgwane!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top