Hadebe Clan Names

Hadebe clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Hadebe clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.


hadebe clan names
Footballer Teenage Hadebe

Izithakazelo Zakwa Hadebe

Bhungane,

Bhungane kaNsele,

Zikode, Gob’izembe,


Makhulukhulu, Mehlomakhulu,

Umkhulu Bhungane,

Ziyengane eziyeng’umuntu, zimyenga ngendaba,

Mthimkhulu,

Mashiya amahle, amade anjengawenyamazane,


Mafuz’afulele njengelifu lemvula,

S’goloza esimehlo abomvu esibheka umuntu kube sengathi siyamujamela,

Ndlubu zamil’ebubini, ngoba zesab’ukwehlela,

Ingab’emhlabeni zesabani?

Nina enindlebe zikhanya ilanga,

Nina enindlebe zinhle zombili,

Nina bosiba olude olungakhothami endlwaneni kodwa kwezinde luyakhothama,

Nina bomagawula imithi emincane emikhulu ivele iziwele,

Mahlubi amahle,

Nina maHlubi anzipho zimnyama ngokuqhwayana,


Mashwabadela owashwabadela inkomo kanye nezimpondo zayo,

Ngelengele!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top