Mkhize Clan Names

Mkhize clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Mkhize clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.


mkhize clan names
Dr Zweli Mkhize

Izithakazelo Zakwa Mhkize

Gubhela! Gcwabe!

Wena kaZihlandlo!

Wena kaKhabazela ka Mavovo!


Mumbo omhlophe okhany’ amasi esiswini!

Nhlama eyaphelel’ etsheni ngokubadaphunela.

Ngunezi Bambo abambulazi,

Abadl’umuntu bemyenga

ngendaba Sibi side esimajembelezana,


Sibi side esimaphandla

esaphandl’ abeNguni bavungama

Nina bengwaz’ emabhudle

Eth’ isabhudla yabuye yaphinda yabhudla

Malala amahle Nin’ enalala nomunwe Navuka nakhwif ilanga.

Abanye bakwa-Mkhize bathi:

Gubhela! Gcwabe!

Khabazela kaMavovo,

Nhlama eyaphelel’etsheni,

Ngokubadaphunela. MuMb’omhlophe!


Sibi-side esimaphandla,

Esaphandla abanguni bavungama.

Mbo, uMbulazi okhanya amasi esiswin Mbo,

uMbulazi odla umuntu,

Emyenga ngendaba.

Enalala nomunwe,

Navuka nakhwif’ilanga!

Nzalo kaSambela!

Nina baseMbo,

Nina bakaSidaphudaphu,


Ngokubadaphunela!

Nzalo kaLuzalo

Nzalo kaZelize!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top