Xaba Clan Names

Xaba clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Xaba clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.

xaba clan names
Cyril Xaba

Izithakazelo Zakwa Xaba

Xaba,

Nonkosi !

Mashwabada

Owashwabadelizindlubu namakhasi

Washwabadelinkomo nezimpondo

Abahlephulisinkwa siyebandla

Basebethi sihleshulwe umtwana

Kanti sihleshulwe nguMlandakazi !

Nomboko zinde

Mlotshwa!

Nina bakwaSinxe siyakhathala

Nonkosi omuhle nonyawo lwakhe

Zala kubusa nokuncishana !

1 thought on “Xaba Clan Names”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top