Ngcongo Clan Names

Ngcongo clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Ngcongo clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.


ngcongo clan names
Footballer Mnelesi Ngcongo

Ngcongo Clan Praises

Iziduko

Phambuka

Celeshe


Nozisho

Nngwadla

Mkhonto Obkhali Obala Amazwana

Wena owakhonjwa ngomunwe kungakayiwa enyangeni

Mpunzi edla emini ezinye zidla ebusuku


Maqhathula

Wena wasekuseni, Mumbo omnyama abanye abambo bemhlophe

Wena WaseMbo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top