Mthethwa Clan Names

Mthethwa clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Mthethwa clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.


mthethwa clan names
Cabinet Minister Nathi Mthethwa

Izithakazelo Zakwa Mthethwa

Dingiswayo,

Nyambose,

Magaga onsibansiba,


Mfolozi emnyama inketha baweli nabawelayo bayayiqokelela,

Nina bakanhlamba kangicelani ngoba angiceli lutho lomuntu,

Wena okalugagane oluhlabangaphi ngoba phela lumhlaba ngale,

Thulisa kuyozwakala,

Nkonyane yenkosi,


Hlangalezwe,

Nina baka Xaba kaMadangu,

KaNkomo enenekazi,izothandandana nayiphi na?

Izothandana neyakithi Eyengweni,

Khubaze, Jobe kaKhali,

Magezang’obisi lwenhlu abanye begeza ngamanzi,

Amabekankosi,

Nzimezimnyama,

Nina bakaGeza kaJakada,

Maphoswa kubusa,


Nina basezansi,

Mazila Mbolwane!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top