Motloung Clan Names

Motloung clan names derive from South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve South Africa culture and heritage.

Motloung clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours their ancestors, and which runs across multiple families.


motloung clan names
Businesswoman Mpho Motloung

Motloung Clan Praises

motloung ke motho waha nape ya ha nauwe,

motho wabo marabe sekotwana,

marabe oya loma wa ha nauwe ba mohatile mohatala a letse.


ke tlou maakgola motho wa ho phela ka mabele poone entse ele teng.

ke seithati motho wa habo moholei.

ke mokgakgai a kgomo thaka disemelo,

mokgakgai aka thiba mmatli letshweya dibelesitse,

motho wa ho kgathatswa ke thakgisa.


ke sekhwankhana se ka mora nto eso seo.

baloi ba hlolang ba se tlotse hodimo.

hele helele tlou.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top