Mbuyazi Clan Names

Mbuyazi clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Mbuyazi clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.


mbuyazi clan names
Sithembile Mbuyazi

Izithakazelo Zakwa Mbuyazi

Mbuyazi!

Mbonambi!

Ngiba kaNomagama!


Mageza ngobisi amanzi ekhona!

Mabhodla wena owabhodl’ ulwandle lugcwele!

Wawela ngaphesheya, owalamb’ endleleni waze wadla ubukhwebezane!

Nkonyan’ yenkosi!

Mkhosana!


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top