Mbatha Clan Names

Mbatha clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Mbatha clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.


mbatha clan names
Actress, Nomzamo Mbatha

Izithakazelo Zakwa Mbatha

Mbatha, Shandu ka Ndaba;

Gumbi Lamagwala; Sontshikazi,

Mthiya othiya ngenkomo abafokazane bethiya ngamahlahla;


Ndabezitha!

U Shandu ubengengakanani ngoba nasentendeni yesandla uyenela;

Nasothini lomkhonto uyahlala athi cababa;

Mazalankosi;

Mavungama;


Mathabathanyawo;

Makhabaluthuli;

Makhubanothuli!

Nina be Nyathi emnyama ka Nsele;

UShandu owalima insimu eyilimela izinyoni;

Zase zimbonga zathi tshiyo…tshiyo…tshiyo!

Ubhabha ku Gwaza;

UNkentenkente olwakhela izintaba zase Nhlazatshe;

Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile bathi;

Ingabe lolu Nkentenkente lunkenteza lwenzani;


UShandu ongayimbathi ingubo, oyimbatha ngokusibekela kwe Langa;

UShandu omuhle ngamazinyo akhe;

Wavala nge hhemu emizini yamadoda;

Uzihlabathi zolwandle;

Ebe emkhulu engange Zulu;

Wena ka Magizagiza;

Mlamlankunzi zidedele zibulalane;

Shandu uyinkosi eyabonwa nawu siShaka ka Senzangakhona;

Yena abathi uShaka akashayeki;

Wathi Shandu ka Ndaba uyi Nkosi,


Futhi uyohlala uyi Nkosi;

Ndaba ko Mkhulu!

Wo! Nyathi!

Mbeje, Mndaba, Mlotsha;

Magwaza aphindelele njenge Zulu;

Mavungama owavungamela uMvelase evela eNyandeni;

Dladla, Mpembe, Gadlela, Mhlophe, Dwala;

Mgabadeli ngokugabadela izinkomo zama doda;

Mgabadeli ngokugabadela inkundla kwa Bulawayo;

Mbatha wena owambatha isikhumba senyathi uZulu esahambaze!


Wena owaba ngu Ndabezitha kuqala;

Baze bazama ukuthatha izibongo zakho ngamaqhinga!

Wasala uzisebenzisa njengoba usazisebenzisa namanje;

Ndabezitha!

Ndaba ko Mkhulu!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top