Nxumalo Clan Names

Nxumalo clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Nxumalo clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.


nxumalo clan names
Actress Zee Nxumalo

Izithakazelo Zakwa Nxumalo

Zwide kaLanga,

Ndwandwe, Mkhatshwa,

Okhabangezinde nezimaqhukubezana,


Nkabanhle,

Wena wase Gudunkomo,

Wena owasezikhotheni, ezingakhothi ngamlomo, ezikhotha ngomkhonto kaZulu,

Nkomo ayihlatshwa , uyothi ungayihlaba yophe amasi njengo mbhelebhele,

Sandla sivikumkhonto njengehawu,


Hlubi,

Sandl’ esimnene,

Somaphunga,

Nonkokhel’abantu bahlatshwe njenge zinkomo!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top