Mazibuko Clan Names

Mazibuko clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Mazibuko clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.


mazibuko clan names
Politician Lindiwe Mazibuko

Izithakazelo Zakwa Mazibuko

Khondlo,

Mwelase,

Nzima,


Muna,

Wena owangena nesikhuni emanzini waphuma naso sivutha,

Wena ongaweli ngezibuko,owela ngezihlangu zamadoda,

S`gawuli semithi emide nemifushane,

Mgabhamafu ohamba ubugwathugwathu emafini,


Nzimalamase ngobulandakazi,

Obuhlasehlase ithambo elagedla ezintabeni,

Okwathiwa ngoba nakhu esevula izibuko lokuwela kwathiwa nguMwelase,

Hlathikhulu,

Manzezulu, Phuthini,

Khuhlase kaMgabhi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top