Dube Clan Names

Dube clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Dube clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.


dube clan names
The Late Lucky Dube

Izithakazelo Zakwa Dube

Dube elimthemde!

Dube kaBayisa

Khushwayo!


Mbuyazi kaThekeli

Ongathekeli nakwandodakazi

UZwakele ndoda

Ongathekelemziniemincane

Othekelemzinemikhulu


Ongathekeli kwamakhelwana

Othekelemanxulumeni

Nina bakwaDonda kwaMbangambi

Ndlovu khaliphezinye zilibele

Nina bakwaNzwakele kaKhushu

Nina beshumi lamhla munye

Nina bakwaMagwazebuyelela

Nina beqhawe lakwaLindukudla Shozi!

KaFani kaNomkhwayiba

KaFana fuzamafu


Dlubuladledle!

Ntamo ngeyendlondlo

KaSiphabantu ngokubadlubulela

Ngeze ngonyama entanyeni

Ngoba yehle kanzima kanzizimela

KwaMgwezi wamaduna namathokazi

KaNomkhwayiba waseKunene

Silwane kaNjila kaNgothoma

Mqhawe

Ngcobomuhle


Mafukuzela!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top